POSTUP PŘI KOUPI BYTOVÉ JEDNOTKY V PROJEKTU

1. ÚSTNÍ REZERVACE

Byt, o který projevíte zájem, na Vaše přání předběžně rezervujeme na dobu 7 dní, abyste měli čas prostudovat si podklady k projektu, prověřit možnosti financování a pod

2. REZERVAČNÍ SMLOUVA

V případě, že se rozhodnete koupit byt z našeho projektu, zašleme Vám návrh Rezervační smlouvy.

Standardní doba rezervace činí 15 dní od podpisu smlouvy. V odůvodněných případech může být po vzájemné dohodě tato doba prodloužena.

Rezervační poplatek činí 400 000,- Kč za každou jednotlivou jednotku.

Přílohou rezervační smlouvy je i vzorový text následné smlouvy, a to Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (v případě bytů v přípravě/ve výstavbě ), nebo Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky ( v případě dokončeného projektů).

3. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (V PŘÍPADĚ BYTŮ V PŘÍPRAVĚ/VE VÝSTAVBĚ)

Tato smlouva se uzavírá v rámci rezervační doby a především vymezuje:

 • předmět převodu, tedy Vámi vybraný byt včetně venkovní plochy (terasa/lodžie/předzahrádka) pokud k bytu náleží, garážového stání a sklepa
 • kupní cenu a způsob jejího uhrazení
 • zálohu na kupní cenu ve výši 15% z celkové kupní ceny včetně DPH (je v ní zahrnut i rezervační poplatek), splatnou do 15ti dnů od podpisu Smlouvy
 • doplatek ve výši 85% z celkové kupní ceny včetně DPH, a to po kolaudaci projektu a podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (Kupní smlouva)
 • termíny dokončení stavby
 • text Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (Kupní smlouva) a termín jejího podpisu
 • závazek smluvních stran uzavřít za sjednaných podmínek Kupní smlouvu, a to do 30ti dnů od kolaudace projektu
 • další podmínky nezbytné k uzavření Kupní smlouvy

4. SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY (KUPNÍ SMLOUVA)

Tato smlouva se uzavírá v rámci rezervační doby ( v případě dokončených projektů ), nebo v rámci doby dohodnuté ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní ( v případě bytů v přípravě/ve výstavbě).
Tato smlouva vymezuje:

 • předmět převodu
 • kupní cena bez i včetně DPH
 • způsob uhrazení (vlastní prostředky/hypoteční úvěr)
 • termín předání jednotky
 • další náležitosti potřebné k převodu vlastnictví jednotky

5. PŘEDÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

Předání bytu následuje po podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a uhrazení celé kupní ceny. Nejpozdější možný termín předání je stanoven v Kupní smlouvě, a to do 20 dnů od provedení vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí ve prospěch nového vlastníka.